Suslov

Suslov Dmitriy  – Director of 1C-Bitrix Ukrainian office «1C-Bitrix». From 2011 Dmitriy heads the Ukrainian office of «1C-Bitrix» in Kiev, which focuses on products promotion on Ukrainian market and the extension of the network of partners. He regularly represents company on Ukrainian forums, conferences and seminars with reports about internet technologies, corporate communications and e-commerce.

Lecture: «Rapid development of mobile applications integrated with the site via native + HTML5.

Track: Mobile Tech.
Section: Design and Usability.

Lecture level : Medial.

Abstract:

  • Contemplations of mobile application development for iOS and Android.
  • Alternatives to standard development.
  • New approach to development of mobile applications based on technology of rapid development on Native+HTML5.

Suslov

Дмитро Суслов  – директор українського офісу «1С- Бітрікс». З 2011 року очолює український офіс компанії «1С- Бітрікс» в м. Києві, співробітники якого займаються просуванням продуктів компанії на українському ринку і розвитком партнерської мережі. Регулярно представляє компанію на українських форумах, конференціях і семінарах по  темам, пов’язаним з інтернет-технологіями, маркетингом, корпоративними комунікаціями та  електронною комерцією.

Назва доповіді: «Швидка розробка мобільних застосунків, інтегрованих з сайтом на Native+HTML5»

Потік: Mobile Tech.
Секція: Дизайн та юзабіліті.

Рівень доповіді: Середній.

Основні тези доповіді:

  • Перспективи розробки  мобільних застосунків під платформи  iOS, Android.
  • Які існують альтернативи стандартній розробці?
  • Новий підхід до створення мобільних застосунків, заснований на технології швидкої розробки на Native+HTML5.