Vanya Pasichnyk – the member of Kyiv club ‘Hackerspace’. I’m occupied with 3d printers and 3d scanning. The prototype of printer desined by us/me is ready at the moment and will be performed on Lviv Mobile Day 2013.

Lecture: “3D technologies as the way of communication”.

Track: Hardware Hacks.

Lecture level: Medial

Abstract:

  • The history of 3D printing and 3D printers.
  • Utilization examples.
  • Actual tasks for branch development.
  • Technology prospects.
  • Who are interested in presentation: In my report I will touch on different aspects, concerned with 3D printers, namely electronics, hardware, web, mobile application development and a note about the future. So, the presentation will be interesting for IT professionals as well as for ordinary people.


Пасічник Іван – член київського клубу Хакерспейс. Займаюся 3D принтерами та 3D скануванням. На даний час прототип власного принтера вже готовий і буде представлений на Lviv Mobile Day 2013!

Назва доповіді: “3D – Друк як спосіб взаємодії”.

Потік: Hardware Hacks

Рівень доповіді: Середній

Основні тези доповіді:

  • Історія 3D-друку і 3D принтерів.
  • Приклади використання
  • Актуальні завдання для розвитку галузі.
  • Перспективи технології
  • Доповідь буде цікава: Доповідь розкриватиме різні аспекти, пов’язані з 3D принтерами – це і електроніка, і залізо, і веб, і розробка мобільних додатків, і трохи про майбутнє. Відповідно, тема буде цікава як фахівцям різних областей , так і звичайним слухачам.