Програма 2013Agenda 2013
Потік “Бізнес мобільних додатків”
Конференц-зал.
9:00 – 10:00 Реєстрація учасників, кава
10:00 – 10:30  Євгеній Галкін. Результати дослідження поведінки українських користувачів смартфонів. середній
10:30 – 11:00  Юрій Тітков. Крауд маркетинг для мобільних додатків. середній
11:00 – 11:30  Алекс Павленко. Digital Publishing на мобільних платформахсередній
11:30 – 12:00 Кава-перерва
12:00 – 12:30  Ісаченко Олександр. Мобільний маркетинг. Цифри, інструменти, тренди
середній
12:30 – 13:00  Чекмарев Ростислав. Мобільний девелопер? Спробуй розробляти ігри, це просто і прибутково.
середній
13:00 – 13:30  Максим Височанський. Не робіть мобільні ігри, спробуйте додатки для бізнесу. середній
13:30 – 14:00  Лілія Мороз. Монетизація ігрових додатків – як не потонути в океані можливостей.
середній
14:00 – 15:00 Обід
15:00 – 15:30 Lightening Talksсередній
15:30 – 16:00 Презентації фіналістів конкурсу Yodo App Contestсередній
16:00 – 16:30  Дмитро Дубограєв. Історія успіху проекту, яку вам ніколи не повторити – але ви повинні все одно пробувати.середній
16:30 – 17:00 Кава-перерва
17:00 – 17:30  Краковецький Олександр. Як побудувати бізнес на розробці Windows Phone / Windows 8 додатків.
середній
17:30 – 18:00  Віктор Щербань. E-commerce & Mobile– єдність і боротьба протилежностей. середній
18:00 – 18:30  Віталій Гончарук. Розробка рішень для окулярів доповненої реальності.середній
18:30 – 19:00  Круглий стіл “Мільйонер з AppStore: міф чи реальність?”
середній
19:00 Закриття форуму.
Потік “Mobile Tech”
104 аудиторія
9:00 – 10:00 Реєстрація учасників, кава
10:00 – 10:30  Дмитро Малєєв. Мобільна розробка – куди податися з вибором технології? середній
10:30 – 11:00  Остап Андрусів. G Glass: реалії програмування.середнійсередній
11:00 – 11:30 Круглий стіл “Мобільні технології сучасного та завтрашнього дня” Учасники: Остап Андрусів, Дмитро Малєєв, Олександр Краковецький
11:30 – 12:00 Кава-перерва
12:00 – 12:30  Іван Білий. Крос-платформна розробка мобільних застосунків. Технічні аспекти та приклад реалізації.
середній
12:30 – 13:00  Іван Дульнявка. Крос-платформенна розробка на Adobe air: за і проти?
середній
13:00 – 13:30  Ремінний Олександр. Автоматизація додатків на базі IOS – в пошуках панацеї. середній
13:30 – 14:00  Олександр Шаповалов. Вибір правильних тестових девайстів. середній
14:00 – 15:00 Обід
15:00 – 15:30  Дмитро Суслов. Швидка розробка мобільних додатків, інтегрованих з сайтом на NATIVE+HTML5. середній
15:30 – 16:00  Діма Малєєв “Гейміфікація”середній
16:00 – 16:30  Василь Пастернак. AGILE в мобільній розробці (OUTSOURCING). Ефективна співпраця і контроль процесів. середній
16:30 – 17:00 Кава-перерва
17:00 – 17:30  Павліченко Олена. Як за 5% від бюджету на створення продукту поліпшити його на 25%.середній
17:30 – 18:00  Краковецький Олександр. Секрети розробки висококласних мобільних застосунків або Як отримати мільйони завантажень. середній
18:00 – 18:30  Віталій Засадний. GRADLE – нова система збірки проектів під Android. середній
18:30 – 19:00 Круглий стіл “Дотримання якості при розробці мобільних додатків” Учасники: Віталій Засадний, Олена Павліченко, Василь Пастернаксередній
19:00 Закриття форуму
Потік “Hardware Hacks”
321 аудиторія
9:00 – 10:00 Реєстрація учасників, кава
10:00 – 10:30 Артем Карявка “Хто такі хардварні хакери і що вони вміють”середній
10:30 – 11:00  Пасічник Іван. 3D – Друк як спосіб взаємодії.середній
11:00 – 11:30 Влад Тисленко “From idea to $150K on Kickstarter”середній
11:30 – 12:00 Кава-перерва
12:00 – 12:30  Вірич Михайло. Розробки та інновації у сфері автоматизованої обробки готівкових платежів.середній
12:30 – 13:00 Роман Павленко. “Місце Embedded в сучасному світі”середній
13:00 – 13:30 середнійВасиль Йосипенко “Застосування програмованих радіомодулів Synapse в Embedded системах”
13:30 – 14:00 Сергій Канюка “Реалізація вендінг-кіоску на BusyBox та QT”середній
14:00 – 15:00 Обід
15:00 – 15:30 Короткі презентації учасниківсередній
15:30 – 16:00 Тарас Світушак, Ростислав Бойко “Квадрокоптери сьогодні”середній
16:00 – 16:30  Доповідь уточнюєтьсясередній
16:30 – 17:00 Кава-перерва
17:00 – 17:30  Доповідь уточнюєтьсясередній
17:30 – 18:00  Доповідь уточнюєтьсясередній
18:00 – 18:30  Доповідь уточнюєтьсясередній
18:30 – 19:00  Доповідь уточнюєтьсясередній
19:00 Закриття форуму

*Позначки класифікують рівень доповіді:

початковий – Початковий
середній – Середній
високий – Високий


Track “Mobile Apps Business”
9:00 – 10:00 Registration & Coffee
10:00 – 10:30  Ievgen Galkin. Results of research “Our mobile planet: Ukraine”. середній
10:30 – 11:00  Yuriy Titkov. Crowd Marketing for mobile apps. середній
11:00 – 11:30  Alex Pavlenko. Digital Publishing on mobile platformsсередній
11:30 – 12:00 Coffee Break
12:00 – 12:30  Alex Isachenko. Mobile Marketing. Digits, tools, trends
середній
12:30 – 13:00  Chekmarev Rostislav. Mobile developer? Try to develop a game, it’s simple and profitable.
середній
13:00 – 13:30  Maksym Vysochanskyi. Stop making games, try offline apps for business. середній
13:30 – 14:00  Lilia Moroz. Mobile apps monetization – how not to drown in a sea of possibilities.
середній
14:00 – 15:00 Dinner
15:00 – 15:30 Lightening Talksсередній
15:30 – 16:00  Yodo App Contest Finalistsсередній
12:00 – 12:30  Dmitri Dubograev. A Success Story You Will Never Repeat – But You Should Still Try.середній
16:30 – 17:00 Coffee Break
17:00 – 17:30  Oleksandr Krakovetskyi. How to make up a business on Windows Phone / Windows 8 app development.
середній
17:30 – 18:00  Victor Shcherban. E-commerce & Mobile – the unity and struggle of opposites. середній
18:00 – 18:30  Vitaly Hohcharuk. Developing solutions for augmented reality glasses.середній
18:30 – 19:00  Круглий стіл “Appillionaires: is it real now?”
середній
19:00 Closing Remarks.
Track “Mobile Tech”
9:00 – 10:00 Registration & Coffee
10:00 – 10:30  Dimka Maleev. Mobile Development – where to go during technology selection середній
10:30 – 11:00 Ostap Andrusiv. Breaking Glass: how to hack with Google Glass.середній
11:00 – 11:30 середнійPanel Disscusion “Cutting Edge Mobile Technologies”
11:30 – 12:00 Coffee Break
12:00 – 12:30  Ivan Beliy. Mobile applications cross-platform development: technical deep-dive and real-time show.
середній
12:30 – 13:00  Ivan Dulnyavka. Cross-platform apps on Adobe Air: Yes or No?
середній
13:00 – 13:30  Oleksandr Reminnyi. iOS devices automation – searching for a silver bullet. середній
13:30 – 14:00  Olexandr Shapovalov. Choosing the correct test of devices. середній
14:00 – 15:00 Dinner
15:00 – 15:30  Dmitry Suslov. Rapid development of mobile applications are integrated with the site on Native + HTML5. середній
15:30 – 16:00 Dima Maleev “Gamification”середній
16:00 – 16:30  Vasyl Pasternak. Agile in Mobile Outsourcing. Effective collaboration and process control. середній
16:30 – 17:00 Coffee Break
17:00 – 17:30  Pavlichenko Olena. Enhance the product by 25% for 5% of the budget. середній
17:30 – 18:00  Oleksandr Krakovetskyi. Secrets of delivering outstanding apps or How to get millions of downloads. середній
18:00 – 18:30  Vitaliy Zasadnyy. Gradle, new Android build system. середній
18:30 – 19:00 Round Table “Mobile Apps Quality Control”середній
19:00 Closing Remarks
Track “Hardware Hacks”
9:00 – 10:00 Registration & Coffee
10:00 – 10:30  Artem Kariavka “Ultimage Guide to Hardware Hackers”середній
10:30 – 11:00  Ivan Pasichnyk “3D technologies as the way of communication”середній
11:00 – 11:30  Vlad Tyslenko “From idea to $150K on Kickstarter”середній
11:30 – 12:00 Coffee Break
12:00 – 12:30  Michael Virich. Payment solution development and Innovation.середній
12:30 – 13:00  Roman Pavlenko. “Embedded programming in the modern world”середній
13:00 – 13:30  Vasyl Yosypenko “Synapse programming modules in Embedded systems”середній
13:30 – 14:00  Serhiy Kanyuka “Vending kiosk realization on BusyBox and QT”середній
14:00 – 15:00 Dinner
15:00 – 15:30  Lightening Talksсередній
15:30 – 16:00  Taras Svitushak, Rostyslav Boyko “Quadrocopters Today”середній
16:00 – 16:30  Lectures to be deliveredсередній
16:30 – 17:00 Coffee Break
17:00 – 17:30 середній
17:30 – 18:00 середній
18:00 – 18:30 середній
18:30 – 19:00 середній
19:00 Closing Remarks

*Level reports:

початковий – Elementary
середній -Medial
високий – Professional