Dmitri Dubograev – is a founder and the Managing Partner & CEO of the law firm femida.us (a/k/a Int’l Legal Counsels PC) in Alexandria, VA with affiliate offices in Washington, D.C., Paris and Moscow. He focuses on representation of clients in the information technology, software, finance, telecommunication, entertainment and sports industries in cross-border transactions, technology transfers, licensing and corporate structuring and financing.

Mr. Dubograev has extensive experience in practicing corporate and IP law with an emphasis on the legal aspects of start-up ventures, small and medium size high-tech businesses, mergers and acquisitions, corporate governance and technology licensing

Lecture: “A Success Story You Will Never Repeat – But You Should Still Try.”

Track: Business Mobile Application.

Lecture level: Medial

Abstract:

 • A timeline of a successful projec.
 • Forming relationship among founders.
 • Working with lawyers, mentors, advisors, and consultants to move forward.
 • Gathering of all of your intellectual property in one basket (company).
 • Approaching investors.
 • Negotiations with investors, main shortfalls and mistakes
 • Investors are in – how do I run my business now
 • Critical mistakes that shot down many projects at the takeoff
 • Who are interested in presentation: IT start-ups.


Дмитро Дубограев – є одним із засновників юридичної компанії femida.us (а / к / Міжнародний LegalCounsels ПК) в Олександрії , штат Вірджинія , США , Парижі та Москві.

Займається консультуванням клієнтів в області інформаційних технологій, програмного забезпечення, фінансів, телекомунікацій, індустрії розваг і спорту. Допомагає в угодах з питань злиття і придбання компаній, міжнародних комерційних транзакціях, у проектах з трансферутехнологій та їх ліцензування, а також в угодах з фінансування та корпоративної структуризації.

Дмитро володіє великим практичним досвідом у сфері корпоративного права та інтелектуальної власності, спеціалізуючись на правових аспектах новостворених компаній, підприємств малого та середнього бізнесу в області передових технологій та інтернету.

Назва доповіді: “Історія успіху проекту, яку вам ніколи не повторити – але ви повинні все одно пробувати.”

Потік: Бізнес мобільних додатків

Рівень доповіді: Середній

Основні тези доповіді:

 • Хронологія успішного проекту.
 • Побудова відносин між засновниками.
 • Пошук людей, які будуть працювати на Вас, і пошук партнерів, які будуть працювати з Вами.
 • Співпраця з юристами, менторами, радниками, і консультантами для просування вперед.
 • Збір всієї своєї інтелектуальної власності в одну корзину (компанію.)
 • Підхід до інвесторів.
 • Переговори з інвесторами, основні недоліки та помилки.
 • Інвестори увійшли у Вашу компанію – як тепер нею керувати.
 • Фатальні помилки, які зіб’ють Ваш бізнес при зльоті .
 • Доповідь буде цікава: Технологічним компаніям, які ведуть свою діяльність на Західному ринку.