Vlad Tislenko. From idea to 150K on Kickstarter. Iblazr Case Study.Влад Тисленко. Від Ідеї до 150К на Кікстартері. Кейс проекту iblazr.

Vladyslav Tislenko – is a CEO, Founder of the iblazr project, the most successfull Kickstarter project in Ukraine. In less than one year he passed the way of the birth of the idea to the $150K funding on Kickstarter for his smartphone flash project. Lecture: “From idea to 150K on Kickstarter. Iblazr Case Study”. Track: Hardware Hacks. Lecture level: Medial Abstract: Kickstarter Crowdfunding. Funding Technology Software Who are interested in presentation: Entrepreneurs, students, startupers, Small business owners. Тисленко Владислав – фаундер проекту “iblazr”, найуспішнішого Kickstarter-проекту в Україні. Менше ніж за рік він подолав шлях від народження ідеї до збору понад $ 150 000 на кікстартері на свій проект спалаху для смартфонів. Назва доповіді: “Від Ідеї до 150К на кікстартері. Кейс проекту iblazr”. Потік: Hardware Hacks Рівень доповіді: Середній Основні тези доповіді: Кікстартер Краудфандінг Фінансування Апаратне забезпечення Програмне забезпечення Доповідь буде цікава: підприємцям-початківцям, ідейним людям, власникам малого...

Vanya Pasichnyk. 3D technologies as the way of communication.Пасічник Іван. 3D – Друк як спосіб взаємодії.

Vanya Pasichnyk – the member of Kyiv club ‘Hackerspace’. I’m occupied with 3d printers and 3d scanning. The prototype of printer desined by us/me is ready at the moment and will be performed on Lviv Mobile Day 2013. Lecture: “3D technologies as the way of communication”. Track: Hardware Hacks. Lecture level: Medial Abstract: The history of 3D printing and 3D printers. Utilization examples. Actual tasks for branch development. Technology prospects. Who are interested in presentation: In my report I will touch on different aspects, concerned with 3D printers, namely electronics, hardware, web, mobile application development and a note about the future. So, the presentation will be interesting for IT professionals as well as for ordinary people. Пасічник Іван – член київського клубу Хакерспейс. Займаюся 3D принтерами та 3D скануванням. На даний час прототип власного принтера вже готовий і буде представлений на Lviv Mobile Day 2013! Назва доповіді: “3D – Друк як спосіб взаємодії”. Потік: Hardware Hacks Рівень доповіді: Середній Основні тези доповіді: Історія 3D-друку і 3D принтерів. Приклади використання Актуальні завдання для розвитку галузі. Перспективи технології Доповідь буде цікава: Доповідь розкриватиме різні аспекти, пов’язані з 3D принтерами – це і електроніка, і залізо, і веб, і розробка мобільних додатків, і трохи про майбутнє. Відповідно, тема буде цікава як фахівцям різних областей , так і звичайним...

Alex Isachenko. Mobile Marketing. Digits, tools, trendsІсаченко Олександр. Мобільний маркетинг. Цифри, інструменти, тренди

Alex Isachenko – founder of the project coworking.com.ua. Alexander has over 5 years of experience in the field of information technology. The last two years has been developing communicational strategies, special projects and service solutions in the advertising agency Advert-ua.com (ADV Group Ukraine). Main clients: SunInBev, Unilever, Piraeus Bank, OTP Bank, MHP. Who is developing a unified information resource platform for freelancers, where you can find a team or an idea for a project. Organizotor four-month coworking space in Bali. Lecture: “Mobile Marketing. Digits, tools, trends”. Track: Business Mobile Application Lecture level: Medial Abstract: What is a mobile marketig in 2013. Quantitative and qualitative indicators of the mobile market. Mobile marketing tools. Trends Who are interested in presentation: Businessman, marketers, managers projects, managers in advertising Ісаченко Олександр – засновник проекту coworking.com.ua. У Олександра більше 5 років досвіду роботи в сфері інформаційних технологій. Два останні роки займався розробкою комунікаційних стратегій, спец проектів та сервісних рішень у рекламному агентстві Advert-ua.com (Група АДВ Україна). Основні клієнти: SunInBev, Unilever, Piraeus Bank, OTP Bank, Наша Ряба, МХП. Зараз займається створенням єдиної інформаційно-ресурсної платформи для фрілансерів, де можна знайти команду чи ідею для проекту. Організотор чотиримісячного коворкінг простору на Балі. Назва доповіді: “Мобільний маркетинг. Цифри, інструменти, тренди”. Потік: Бізнес мобільних додатків Рівень доповіді: Середній Основні тези доповіді: Що таке мобільний маркетиг в 2013 році? Кількісні та якісні показники мобільного ринку. Інструменти мобільного маркетингу. Тренди Доповідь буде цікава: Підприємцям, маркетологам, менеджерам проектів, менеджерам з...

Pavlichenko Olena. Enhance the product by 25% for 5% of the budget.Павліченко Олена. Як за 5% від бюджету на створення продукту поліпшити його на 25%.

Pavlichenko Olena – is the Executive director at Playtestix and is member of the original core team. Playtestix specializes in playtesting – evaluating of mobile games and applications by the target audience, real users of similar or related products. Elena Pavlichenko has worked for outsourcing, product and market research companies. Her sphere of expertise includes market research, mobile development management and promotion of games and applications on different platforms.” Lecture: “Enhance the product by 25% for 5% of the budget”. Track: Mobile Tech. Lecture level: Medial Abstract: Research methods that should be used to determine the quality of your product (game, application). Playtest as an opportunity to decrease (by 40%) development costs, and a tool for improving the quality of your product by 25%. Selection of the audience, drafting questionnaires, independent conduction of playtest (as an integral part of the iterative development) Who are interested in presentation: App and game developers – from indie to professional developers and big dev outsourcing companies . Павліченко Олена – є виконавчим директором компанії Playtestix і входить в початковий склад команди. Компанія Playtestix спеціалізується на проведенні плейтестів – оцінок мобільних ігор і додатків представниками цільової аудиторії, реальними користувачами аналогічних або суміжних продуктів. Олена має досвід роботи в аутсорсингових, продуктових, а також дослідницьких компаніях. Сфери компетентності – проведення досліджень, управління процесами створення мобільних продуктів, просування ігор і додатків на різних платформах. Назва доповіді: “Як за 5% від бюджету на створення продукту поліпшити його на 25%”. Потік: Mobile Tech Рівень доповіді: Середній Основні тези доповіді: Дослідницькі методики, які варто застосовувати для визначення якості вашого продукту (гри, додатку). Плейтест як можливість скорочення (на 40%) витрат на розробку, а також інструмент...

Oleksandr Krakovetskyi. Secrets of delivering outstanding apps or How to get millions of downloadsКраковецький Олександр. Секрети розробки високококласних мобільних застосунків або Як отримати мільйони завантажень

Oleksandr Krakovetskyi – Windows Phone 7 Rocks! and Microsoft User Group Community founder. CEO of DevRain Solutions. Microsoft Regional Director, Microsoft MVP, Telerik MVP, PH.D. (Computer Science), Forbes.ua column writer. Lecture: “Secrets of delivering outstanding apps or How to get millions of downloads” Track: Mobile Tech. Lecture level: Medial Abstract: Why mobile app is not only a development. How to organize a communication with app users. Indi-dev: myths and reality. Mobile app economics: statistics, trends. Who are interested in presentation: Mobile developers, startups, entrepreneurs. Краковецький Олександр – автор Windows Phone 7 Rocks та Microsoft User Group Community. Керівник DevRain Solutions. Microsoft Regional Director, Microsoft MVP, Telerik MVP, к.т.н. по інформаційним технологіям, колумніст Forbes. Назва доповіді: “Секрети розробки високококласних мобільних застосунків або Як отримати мільйони завантажень” Потік: Mobile Tech Рівень доповіді: Середній Основні тези доповіді: З чого повинен складатися процесс розробки висококласного застосунку. Як організувати зв’язок зі своїми користувачами – підходи та інструменти. Сервіси статистики: для чого потрібні, ключові можливості. Огляд компонентів та інструментів для більш ефективної розробки мобільних застосунків. Доповідь буде цікава: Мобільним розробникам, стартапщикам, підприємцям,...

Oleksandr Krakovetskyi. How to make up a business on Windows Phone / Windows 8 app development.Краковецький Олександр. Як побудувати бізнес на розробці Windows Phone / Windows 8 додатків.

Oleksandr Krakovetskyi – Windows Phone 7 Rocks! and Microsoft User Group Community founder. CEO of DevRain Solutions. Microsoft Regional Director, Microsoft MVP, Telerik MVP, PH.D. (Computer Science), Forbes.ua column writer. Lecture: “How to make up a business on Windows Phone / Windows 8 app development” Track: Business mobile applications. Lecture level: Medial Abstract: Why Windows Phone? How to work with Microsoft and Windows mobile ecosystem. How to work with Microsoft and Windows mobile ecosystem. How much may Windows Phone app development cost and why? DevRain Solutions’s experience of developing and marketing Windows Phone / Windows 8 apps. Who are interested in presentation: Mobile developers, startups, entrepreneurs. Краковецький Олександр – автор Windows Phone 7 Rocks та Microsoft User Group Community. Керівник DevRain Solutions. Microsoft Regional Director, Microsoft MVP, Telerik MVP, к.т.н. по інформаційним технологіям, колумніст Forbes. Назва доповіді: “Як побудувати бізнес на розробці Windows Phone / Windows 8 додатків.” Потік: Бізнес мобільних додатків Рівень доповіді: Середній Основні тези доповіді: Чому Windows Phone? Особливості роботи з компанією Microsoft та її мобільною екосистемою. Скільки може коштувати розробка Windows Phone додатка і чому. Власний досвід розробки та просування Windows Phone / Windows 8 додатків. Доповідь буде цікава:Мобільним розробникам, стартапщикам,...